10 Nov

Directiva 2008/52/CE – aspecte ale procedurii de mediere

Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 Mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială

Prezenta directivă ar trebui să se aplice cazurilor în care o instanța trimite părțile să recurgă la mediere sau în care dreptul național prevede medierea.

Mai mult decât atât, în măsura în care un judecător poate acționa ca mediator în conformitate cu dreptul național, prezenta directivă ar trebui să se aplice de asemenea medierii efectuate de un judecător care nu este implicat în nicio procedura judiciară conexă domeniului sau domeniilor litigioase.